Solskärmar levereras oftast som fast installerade på fasaden men kan också installeras med motor för vridning av lamellerna på vissa modeller. 
Solskärmar har bäst solavskärmande egenskaper på söderfasader.

Kontakta oss!