Fasadpersiennen används med fördel på större fönsterpartier som tex kontorskomplex etc. Persiennen ger en effektiv solavskärmning samtidigt som man får ett bra insynsskydd. 

Fasadpersienner har i tester visats vara ett av de absolut 
effektivaste produkterna i att reducera värmen innanför ett glas. 
Fasadpersienner levereras med lamellbredd i 80 alt.50 mm och ger med denna lamellbredd en mycket god sikt genom perisennen då lutningsvinkeln oftast är tillräcklig i 45 grader för att avskärma solen och värmen. 

FA80

Kontakta oss!